Ấm Chén Vẽ Sen Xanh -AC03

  • Xuất Xứ: Bát Tràng
  • Hoa Văn : Hoa Sen
  • Quy Cách: Bộ SP gồm : 1 Ấm, 6 chén và 7 đĩa kê
  • Bộ Phụ Kiện gồm nhiều món
Danh mục: Từ khóa: